INFORMÁCIA O SPÄTNOM ODBERE PNEUMATÍKS platnosťou od 1.1.2020 uzavrela spoločnosť Vraník s.r.o., organizačná zložka zmluvu so spoločnosťou SLOVMAS,a.s.
Spoločnosť SLOVMAS,a.s. je autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov OZV pre pneumatiky,ktorá zabezpečuje pre svojich zmluvných partnerov služby týkajúce sa spätného zberu a nakladanie s odpadovými pneumatikami.
Požiadavku na zaistenie spätného odberu pneumatík tak môžete nahlásiť na telefónnom čísle (0948 111 903 alebo 0948 111 904), alebo na emailovej adrese slovensko@pneuvranik.cz