SKLADOVÁ DOSTUPNOSŤPonuka uvedených pneu je spojená so stavom skladu, kde v karte produktu uvádzame dve hodnoty. Prvá je stav skladu v Partizánskom, je možná okamžitá expedícia. Druhá je stav skladu v materskej firme v ČR, pneu je možné dodať do približne 10 dní. Objednávku je možné poslať aj v prípade, že sú obe hodnoty nulové - dostupnosť zistíme a prekonzultujeme s Vami.

Ak si zákazník objedná počet pneu menší, než je skladová dostupnosť, dôjde po synchronizácii systému (asi 10 min.) k zablokovaniu požadovaného množstva práve pre Vás a vytvorenie „adresnej (blokačnej) objednávky. Potom bude objednávka spracovaná a pneu expedované. Pri vyskladnení systém automaticky vygeneruje mailovú správu o expedícii.

Ak si zákazník objedná počet pneu vyšší, než je skladová dostupnosť, vytvorí sa v systéme objednávka „predadresná. Pneu budú potom expedované po ich naskladnení. Samozrejmosťou je možnosť zákazníka túto objednávku zrušiť alebo opraviť (na tel. 0948 111 904).

Z vyššie uvedených typov objednávok (adresné a predadresné) vyplýva, že môžeme objednávku od zákazníka na základe dostupnosti jednotlivých produktov rozdeliť a vybavovať postupne. Naskladnením nevybaveného sortimentu sa tento automaticky priraďuje k čakajúcim (predadresným) objednávkam vždy podľa dátumu objednania, samozrejme od najstaršej objednávky. Vo výnimočných prípadoch sa, bohužiaľ, môže stať, že počas synchronizácie systému a párovania objednávok so skladovou dostupnosťou nebudeme schopní objednané pneu odoslať napriek tomu, že v dobe odoslania objednávky bola zjavná ich dostupnosť.

Pokiaľ objednáva pneu registrovaný zákazník, má možnosť nahliadnuť do histórie objednávok (detailný prehľad vybavených, čiastočne vybavených alebo čakajúcich) alebo jednotlivých faktúr. Všetko nájdete v hornej časti pod tlačidlom „doklady a pod tlačidlami „objednávky, faktúry.

Pokiaľ požadujete poslať tovar na inú než fakturačnú adresu, zaregistrujte sa prosím. Ak napíšete túto dodaciu adresu v objednávke do poznámky, nemôžeme zaručiť správnosť doručenia!